چگونه در ورزش به موفقیت برسیم؟

ورزش

ورزش

تعیین هدف، زیر نظر داشتن پیشرفت و مدیریت زمان از راه هایی هستند که باعث می شوند در ورزش کردن به موفقیت برسیم.

اشتباهات کوچک در ورزش و رعایت نکردن نکات خاص ممکن است از کسب فواید ورزشی جلوگیری کند.

رعایت نکات کوچک در برنامه ورزشی می‌تواند فواید آن را بیشتر کند. 5 توصیه ورزشی برای موفقیت‌آمیز بودن ورزش عبارتند از:

1- ورزش باید ذهن را درگیر کند:

کاترین شاناهان، دکتر تغذیه، در کتاب خود درباره فواید ورزش ذهنی برای کاهش چربی بدن صحبت کرده است. ذهن نقش اساسی در تمرین‌های ورزشی ایفا می‌کند.

2- پیشرفت خود را تحت نظر داشته باشید:

ورزشکار باید پیشرفت و نتایج ورزش خود را تحت نظر داشته باشد. با اندازه‌گیری کارایی خود انگیزه بیشتری خواهید داشت.

3- هدف خود را در ذهن داشته باشید:

در ذهن خود مشخص کنید که می‌خواهید به چه چیز برسید و هدف شما چیست.

4- هر حرکتی تاثیرگذار است:

اگر یک جلسه ورزش کنید و سپس غذاهای پرکالری بخورید یا مدت زما زیادی بنشینید. مطمئنا نتایج و فواید مورد نظر را کسب نخواهید کرد. خواب، ورزش و تغذیه همه با هم نتیجه مطلوب را ایجاد می‌کند.

5- زمان را مدیریت کنید:

همه مردم این روزها عجله دارند. سعی کنید از زمان کوتاهی که صرف ورزش می‌کنید نهایت استفاده را ببرید. شکایت کردن درباره لوازم ورزش، صحبت کردن زیاد با دیگران زمان شما را هدر می‌دهد. برنامه ورزش روزانه خود را به دقت انجام دهید. / ایسنا

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه