با ما همراه باشید با چند پیامک : خر . خر خر….. خرابتم به خدا -کاش میشد اشک را تهدید کرد و مدلت لبخند را تمدید کرد کاش میتونستیم در میان لحظه ها لحظه دیدار را نزدیک کرد بک شمع میتواند هزاران شمع را روشن کند بدون آننکه چیزی از دست بدهد بابا کجایی نیستی […]

چند اس ام اس جالب و خواندنی

با ما همراه باشید با چندپیامک : خر . خر خر….. خرابتم به خدا

-کاش میشد اشک را تهدید کرد و مدلت لبخند را تمدید کرد

کاش میتونستیم در میان لحظه ها لحظه دیدار را نزدیک کرد

بک شمع میتواند هزاران شمع را روشن کند بدون آننکه چیزی از دست بدهد

بابا کجایی نیستی تو پیستی خدای ناکرده مریض که

نیستی راستی با این که یاد ما نیستی ولی اول لیستی یعنی بیست بیتی

این همه خونی که دنیا در دل من میکند جای من هرکس که باشد ترک دنی میکند

از فرش فروشی مزاحم میشم اجازه هست فرش دلتون بشم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه