معما در تصویر زیر پنج شکل براى شما مشخص شده است و شما باید با کشف ارتباط منطقى بین این تصاویر شکل ششم را حدس بزنید. سعی کنید فکر کنید و تا زمانی که پاسخ را ننوشتید به پاسخ نگاه نکنید.

در تصویر زیر پنج شکل براى شما مشخص شده است و شما باید با کشف ارتباط منطقى بین این تصاویر شکل ششم را حدس بزنید. سعی کنید فکر کنید و تا زمانی که پاسخ را ننوشتید به پاسخ نگاه نکنید.

معما

برای دیدن جواب پایین برید …

——————– سعیتو بکن تو میتونیییییییییییییییی ——————–

—————————————-

——————–

——————–

ای بابا …. ایشاللا که بلد بودی !

هریک از شکل ها اعداد انگلیسی ۱ تا ۵ است که کنار هم قرار گرفته اند و جواب عدد ۶ انگلیسی است.

معما

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه