مدل های کوچک بازسازی شده در فیلم های واقعی + عکس

مدل های کوچک بازسازی شده در فیلم های واقعی + عکس
صحنه های واقعی ، مدل های کوچک بازسازی شده در فیلم های واقعی : در نگاه اول در برخی از فیلم های واقعی طوری صحنه سازی و مدل سازی می شود که بسیاری از صحنه ها در این فیلم ها بسیار واقعی به نظر می رسند و شاید تفکر بیننده در این باشد که چه هزینه زیادی برای مثلا خراب شدن این خانه و رستوران و .. پرداخت شده است، اما در واقع به این شکل نیست و بسیاری از صحنه ها در مدل های کوچک و با جزئیات دقیق و مشابه بازسازی مشوند و فیلم با دوربین از این مدل ها گرفته می شود. اما ساخت این مدل های باید بسیار دقیق و با تمام جزئایت باشد که شما در ادامه تعدادی از این صحنه های مدل سازی شده رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

فیلم های واقعی مدل های کوچک عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه