دلم از جمکرانت دور افتاد به عالم گوشه ای مهجور افتاد شبی از آسمان نور خیزت به صحرا وجودم نور افتاد سلیمانا تو جذب عشق داری به ملکت راه من چو مور افتاد غم عشقت مرا بردار آویخت به یادت قصه منصور افتاد کجا رفتی مه مهتاب رویان دلم در کنج خانه شور افتاد تو […]

شعر زیبای مهتاب عشق

دلم از جمکرانت دور افتاد

به عالم گوشه ای مهجور افتاد

شبی از آسمان نور خیزت

به صحرا وجودم نور افتاد

سلیمانا تو جذب عشق داری

به ملکت راه من چو مور افتاد

غم عشقت مرا بردار آویخت

به یادت قصه منصور افتاد

کجا رفتی مه مهتاب رویان

دلم در کنج خانه شور افتاد

تو رفتی دام هجران پهن کردی

غریبه با دلش در تور افتاد

شعری از رحیم صمدی از تهران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه